ריפוי בצבעים
לצבעים מסביבנו יש תדרים,לכל צבע תדר שהינו אורך גל המשפיע עלינו.

לדוגמה, הצבע האדום הוא הראשון בסקאלת הצבעים והוא בעל התדר הממריץ ביותר.

הצבע הסגול הוא האחרון בסקאלת הצבעים והוא בעל התדר המרגיע ביותר.

הצבעים מכילים מסרים ומשמעויות שונים כי הצבעים הם שפה של רגשות, אמונות ומחשבות .

הם משפיעים על הגוף הפיזי ועל הגופים העדינים יותר שלנו.

 

Powered by Artvision | Truppo Websites